Faaliyetlerimiz

1.Torbalı’daki Kamu Kurumları Bilgilendirildi

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından “sosyal uyumu geliştirmeye yönelik küçük ölçekli altyapı mali destek programı” ve “kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması mali destek programı” konularında Torbalı’daki kamu kurumları bilgilendirildi.

 

 

2.İlçede Verimli Olabilecek Projeler Değerlendirildi

Sayın Kaymakamımız Kadir Sertel OTCU başkanlığında Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve TOSEP Merkezi çalışanları İZKA tarafından uygulamaya konulan projeler için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

 

 

3.Hizmet İçi Eğitim Programı Kapsamında Bilgilendirme Sunumları Yapıldı

Kaymakamlık personellerine Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Etüt ve Proje Merkezi tarafından 1. Altı Aylık Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında Atatürk İlke ve İnkılapları, Brifing, Rapor ve Sunum Hazırlama Teknikleri ile İnsan Hakları konularında sunum yapıldı.

 

 

4.Merkezimiz Koordinatörlüğünde Proje Döngüsü Yönetimi Bilgilendirme Semineri Yapıldı

Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Etüt ve Proje Merkezi koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Proje Uzmanı Berat EZEL tarafından Proje Döngüsü Yönetimi Bilgilendirme Semineri yapıldı. Seminer sonunda, TOSEP koordinatörlüğünde Proje Döngüsü Eğitiminin verilmesinin planlandığı ve katılımcılara katılım belgesi düzenleneceği bildirildi.

 

 

5.Şehir Eşleştirme Programı Göç Yönetiminde Yerel İdarelerin Güçlendirilmesi “Birlikte Daha Güçlü” Projesi Kapsamında İtalya Compabasso İline Çalışma Ziyareti Yapıldı

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında İzmir Valiliği tarafından koordine edilen “Empowerment of the Local Authorities/Administrations In the Management of Migration (Together&Stronger) isimli proje İtalya’dan Ripalimosani Municipality; ARES ve Türkiye’den Dünya Doktorları Derneği ortaklığında yürütülmektedir. Başlangıç tarihi 15.01.2019 olan projenin açılış toplantısı 6 Mart tarihinde düzenlenmiş olup, proje kapsamında yerel idarelerin göç yönetimi konusunda güçlendirilmesi ve Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel OTCU ile Torbalı Kaymakamlığında görevli Proje Görevlisi Hüseyin ZEYBEKOĞLU İtalya’nın Compabasso şehrine 2 gün teori 2 gün iyi uygulama örneklerinin görüleceği kurum ziyaretlerine katılım sağlamıştır. Çalışma ziyaretine dair yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir:

2 Mayıs Perşembe

10.00   Ripalimosani Belediye Başkanı Michele di Bartolomeo ve Belediye Meclis Üyesi Annamaria Trivisonno’yu ziyaret ile program başlamıştır. Programda; proje ortakları ARES (STK) ve Ripolimosani Belediyesi temsilcileri ile proje koordinatör kurumu olan İzmir Valiliğinde görevli Vali Yardımcısı Ahmet Ali BARIŞ, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Görevlisi Özlem GÜL TEKİN ile İzmir İl Göç İdaresi Uzman Yardımcısı Aylin AYDI SARITOSUN’un konuşmaları gerçekleştirilmiştir. Ardından ARES Temsilcisi Roberto D’amico tarafından  ‘Together&Stronger-Birlikte Daha Güçlüyüz’ Projesinin sunumu yapılmıştır.

16.00   Türk Delegasyonu Ripalimosani Göçmen Karşılama Merkezine ziyarette bulunmuş ve merkez sorumlusu Giuseppe di Fabio (Man Hu) tarafından karşılanmıştır. Karşılama Merkezinde merkez temsilcisi tarafından “İyi Uygulamalar” ile “İtalyan Göç Mevzuatı” hakkında sunum yapılmıştır. Karşılama Merkezindeki programın devamında Türk Delegasyon üyeleri olan Torbalı, Karabağlar, Konak, Dikili ve Bornova Kaymakamlıkları tarafından göçmen statüsünde yer alan vatandaşlar için yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

3 Mayıs Cuma

11.00  Çalışma ziyaretinin üçüncü gününde göçmen vatandaşların yoğun olarak çalıştığı “La Molisana” fabrikası ziyaret edilmiş ve çalışan işçilerin statüleri hakkında bilgi edinilmiştir.

15.30     Üçüncü gün programının devamında Türk Delegasyonu Molise Bölgesi Başkanı (Vali) Donato Toma’yı ziyaret etmiştir. Molise Bölge Temsilciliği tarafından göçle ilgili yerel politikaların tanıtımı yapılmıştır.

4 Mayıs Cumartesi

09.45   Çalışma Ziyaretinin son gününde Türk Delegasyonu proje ortağı olan ARES’in çalışma ofisini ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında ARES temsilcileri tarafından; çeşitli AB ve ulusal projelerde yaptığı “Göçmen”  konulu  iyi uygulamaların  sunumu ile “Göçmenlerin Uyumu”  konusunda yapılan faaliyetler hakkında sunum yapılmıştır. Programın devamında proje ortakları ve Türk Delagasyonunda yer alan diğer üyler ile göçmenler üzerine soru-cevap etkinliği yapılmıştır.

 

6. 2019 Yılı Torbalı Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı Yayımlandı

Torbalı İlçe Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı’nın 2017/23 sayılı ve “Bağımlılık ile Mücadele” konulu Başbakanlık Genelgesine istinaden kurulan İlçe Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulunun 08/11/2018 tarih ve 2018/2 sayılı kararı ile oluşturulan Alt Komisyon tarafından hazırlanarak, 2019 yılında uygulanmak üzere 25/12/2018 tarihli ve 2018/3 sayılı İlçe Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu kararı ile kabul edilip yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.

Bu Eylem Planında 6 (altı) başlık altında toplam 24 (yirmi dört) adet ana faaliyet ve bu faaliyetlere bağlı alt faaliyet ve projelerin, sorumlu kılınan kurumlar tarafından ilgili (iş birliği yapılacak) kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve basın ve yayın kuruluşları ve vatandaşlarımızın desteği ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Eylem Planı, bir yandan anayasamızın 58. maddesinde yer alan “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” şeklindeki amir hüküm, bir yandan da “sebepler ortadan kaldırılıp düzeltilmeden sonuçların değiştirilip düzeltilemeyeceği” prensibinden hareketle, her türlü bağımlılığı önleyici uygulanabilir/yapılabilir faaliyet ve projeler üzerine teşkil edilmiştir.

Eylem Planının kamu kurum ve kuruluşlarının yanında; sivil toplum kuruluşları, basın ve yayın organları ve vatandaşlarımız tarafından bilinip desteklenmesi, bağımlılıkla topyekun mücadele için önem arz etmekte olup, bu bilinirlik ve destek için ayrıca özel çalışmalar yapılacaktır.

Eylem Planının koordinatörü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, hazırlanacak yönerge doğrultusunda, planda ön görülen bütün faaliyetlerin zamanında, sağlıklı ve etkili bir şekilde uygulamaya konulmasından birinci derecede sorumludur.

2019 yılı, Torbalı İlçe Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı’nın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basın ve medya kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza fayda sağlamasını ve başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz.

2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planını indirmek için tıklayınız.