Görevlerimiz

 • Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,
 • AB (Avrupa Birliği) tarafından sağlanacak fonların kullanımında İl ve İlçe ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
 • AB tarafından ilan edilen Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il ve ilçe içinde tanıtılmasına ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Bu programlardan faydalanılacak projelerin değerlendirilmesini ve seçimini yapmak,
 • AB Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Yardım Ofisi, MFIB (Merkez Finans ve İhale Birimi), Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Kalkınma Ajansları ve ilgili Bakanlıklara (Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerini yapmak,
 • Üye ülkeler AB Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Yardım Ofisi, MFIB (Merkez Finans ve İhale Birimi), Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ile ilgili Bakanlıklara (Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek,
 • Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce AB fonlarını kullanılarak oluşturulan, AB Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve ilgili Bakanlıklara (Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) gönderilen projelerin birer örneğini bu merkezde bulundurmak,
 • Oluşturulacak bir proje bankası ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerini yararlanmasını sağlamak,
 • Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
 • Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları ve Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı yayınlarını takip etmek ve ilçedeki projeleri ilgilendiren konuların merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,
 • Merkez bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına, Avrupa Birliği Bakanlığına diğer ülkelerin AB merkezlerine AB Komisyonu Merkezine eğitim amaçlı göndermek,
 • Gerek Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, gerekse diğer ülkelerin Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlıklarının ortak arayanlar bölümündeki projeleri taramak ve sınıflandırmak, bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kuruluşları, okullar, sivil toplum kuruluşları veya özel firmalara bu teklifleri yönlendirmek,
 • Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,
 • Engelliler, kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, madde bağımlısı olan kişiler, yetim ve öksüzler gibi hedef gruplara yönelik farklı, etkin, sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal projeler yaparak toplumun gelişimine katkılar sağlamak.
 • İl ve ilçe düzeyinde faaliyet gösteren proje ofisleri ve kalkınma ajansları ile koordinasyon sağlamak,
 • AB hibe kaynakları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası nitelikteki fon kaynakları kapsamında yapılan proje teklif çağrılarını izlemek, teklif çağrılarını yereldeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurmak, gerekli hallerde bilgilendirme toplantıları düzenlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla proje hazırlık, uygulama ve izleme sürecinde işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapmak,
 • İlçede gerçekleştirilecek olan projeler için ilçede faaliyet gösteren kamu kurum-kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, okullar, STK’lar veya özel firmalara danışmanlık yapmak; gerektiğinde çalışmalarına ortak olmak,
 • İlçemizin proje kapasitesini arttırmaya yönelik, tüm projelerle ilgili eğitim, bilgilendirme semineri, toplantı gibi organizasyonları düzenlemek, proje ağı oluşturma,
 • Bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilecek; merkezin çalışma alanı ile ilgili eğitim, konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek,
 • Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, kurum proje ofisi personelinin bilgi, deneyim ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak,
 • Toplumu oluşturan her bireyi içine alacak çalışmalar yapmak, ihtiyaçlara cevap vermek ve daha iyi bir gelecek oluşturacak sosyal projeler yapmak,
 • Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.