Tarihçe

Antik dönemde Torbalı coğrafyasındaki en önemli yerleşim Metropolis olmuştur. Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi haline gelen Metropolis,  11.yy’da Türkler’in Anadolu’ya girişi ile savunma açısından önem kazanmıştır.

Osmanlı döneminde İzmir-Aydın Demiryolunun ilk etabı olan İzmir-Torbalı hattı 1860’ta işletmeye açılmıştır. Böylece günümüz Türkiye’sindeki ilk tren seferleri İzmir-Torbalı arasında yapılmaya başlanmış ve dönemin küçük bir nahiyesi olan Torbalı cazibe merkezi haline dönüşmüştür. Torbalı, 1926 tarihinde ilçe olmuştur.

Nahiyenin yıldızının asıl parlaması 1879’dan sonra Sultan II. Abdülhamid’in Tepeköy merkez olmak üzere yörede çiftlikler satın almasıyla gerçekleşir. Sultan Abdülhamid sahibi olduğu pek çok köye (Tepeköy, Özbey, Yeniköy, Ahmetli, Çaybaşı, Şehitler, Eğerci, Pamukyazı, Subaşı, Naime, Tulum, Bülbülderesi) bizzat kendi hazinesinden camiler, mektepler, havuzlar, çeşmeler ve su şebekeleri yaptırmıştır. Günümüzde Tepeköy’de perşembe günleri kurulan pazar da ilk olarak Sultan Abdülhamid döneminde, 1896’da ihdas edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde Torbalı’daki ekonomik değişim genel hatlarıyla Türkiye ve Dünya ekonomisine paralel olarak değişmekle birlikte özellikle 1990’lı yıllardan itibaren sanayileşmede anormal bir sıçrama yaşanmış; Torbalı, İzmir ve Türkiye çapında önemli bir sanayi kentine dönüşmüştür. Bu dönüşüm küresel çaptaki şirketlerin de dikkatini çekmiş, pek çok yabancı şirket Torbalı’da fabrika açmıştır.