Uluslararası Projeler

#OnACT Projesi

Projenin genel amacı; gençlerin katılımı ve aktivizmi, tanıtımı, eğitimi, görünürlüğü ve savunuculuğu için yenilikçi araçların haritalandırılması, uygulanması ve desteklenmesi yoluyla 8 Avrupa ülkesindeki yerel toplulukların geliştirilmesine gençlerin katılımını artırmaktır.

 

 

“Denetimli Serbestlik Hizmetinde Madde Kullanıcılarının Rehabilitasyonunda Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Kullanılması” Projesi (Madde Bağımlılığı Rehabilitasyonu için VR)

Torbalı Kaymakamlığının Öncülüğü ve Koordinesinde Hazırlanan VRforDrugRehabilitation (Developing and Using Virtual Reality Technology for Rehabilitation of Drug Users in Probation Service) Projesine Avrupa Birliği tarafından 217.513,00 Euro (yaklaşık 1.3 milyon TL) Hibe Desteği verildi.

ERASMUS + GENÇLİK PROGRAMI KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR 2018/R3 BAŞVURU DÖNEMİ PROJE BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI açıklandı.

Buna göre Torbalı Kaymakamlığının Erasmus+ Ana Eylem 2 KA205 Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırladığı “VRforDrugRehabilitation Projesi” Avrupa Birliği Hibe Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

144 proje arasında en yüksek bütçe [217.513,00 Euro (yaklaşık 1.3 milyon TL)] ile desteklenen Proje olma özelliğini taşıyan VRforDrugRehabilitation Projesinin ortakları arasında,
Türkiye’den; Torbalı Kaymakamlığı (Proje sahibi), Torbalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü,

Portekiz’den; Innovative Prison Systems,

İspanya’dan Psico Smart Apps SL,

Romanya’dan European Strategies Consulting,

kuruluşları yer alıyor.

Proje, denetimli serbestlik hizmetlerinin gözetimi ve denetimi altındaki madde kullanım problemi olan kişiler için denetimli serbestlikte rehabilitasyon sürecini yenilikçi yöntemlerle güçlendirmek amacı ile Virtual Reality-VR (Sanal Gerçeklik) aracı geliştirmeyi öngörüyor.
Proje, VR teknolojisini kullanarak madde bağımlılığı yaşayan bireyler için (18-30 yaş arası) yeni bir rehabilitasyon modeli geliştirmeyi amaçlıyor.
Proje kapsamında her ortak ülkeden uzmanların gözetiminde ve takibinde olan çalışmacılara 4 eğitim verilecek. Ayrıca yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Portekiz’de 3 uluslararası seminer; Türkiye, İspanya ve Romanya’da 3 ulusal seminer; Türkiye, Portekiz, İspanya ve Romanya’da 5 ulusötesi proje toplantısı yapılacaktır.

Proje kapsamında 18 ila 30 yaşları arasındaki 20 (genç, yetişkin, kadın ve erkek) madde kullanım problemi olan denetimli serbestlik yükümlüsü, alanında uzman personel tarafından özel bir rehabilitasyon programına tabi tutulacak.

Söz konusu Proje aynı zamanda 2019 Yılı Torbalı Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı içinde de yer alıyor.

Proje için öngörülen süre 31 ay olup projedeki diğer önemli faaliyetlere ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde ilçemizdeki kamu kurumları ve kamuoyuna duyurulacak.